Oferta

Zakres świadczonych przez Nas usług dla instytucji państwowych jak i osób prywatnych:

1. Pielęgnacja drzew

 • wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych oraz terenach zieleni (parki, skwery, lasy)
 • karczowanie pni, frezowanie pni
 • zrębkowanie gałęzi
 • wycinka drzew zagrożonych, niebezpiecznych z użyciem podnośnika koszowego oraz przy użyciu sprzętu alpinistycznego
 • wycinka drzew pod nadzorem entomologa, ornitologa
 • wycinka drzew wraz z przesiedleniem owadów prawem chronionych
 • zabiegi chirurgiczne drzew (prześwietlanie koron, cięcia sanitarne oraz korekcyjne drzew)
 • zabezpieczanie drzew i krzewów na okres budowy
 • nasadzenia drzew i krzewów

2. Koszenie terenów zieleni

 • koszenie pasów drogowych (koszenie poboczy, skarp, rowów, pasów rozdziału również z wygrabieniem i wywiezieniem trawy, niszczenie chwastów i odrostów)
 • koszenie wałów przeciwpowodziowych i rowów melioracyjnych
 • koszenie trawników w parkach, skwerach itp.

3. Zimowe utrzymanie

 • odśnieżanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • zwalczanie śliskości
 • odśnieżanie parkingów i dachów
 • wywóz śniegu

Doświadczenie i sprzęt.

Do prawidłowego świadczenia usług firma posiada na własny użytek sprzęt niezbędny do pielęgnacji drzew, koszenia terenów zielonych oraz zimowego utrzymania dróg:

 • samochody ciężarowe do przewozu drewna z HDS oraz z zabudową do przewozu zrębki, samochody specjalne do zimowego utrzymania dróg oraz koszenia terenów zieleni
 • ciągniki rolnicze oraz specjalistyczne ciągniki do koszenia terenów zielonych
 • rębaki do gałęzi takich marek jak Bandit, Vermeer i Hussman
 • frezarki do pni marki Bandit
 • pilarki spalinowe
 • pługi do zimowego utrzymania
 • piaskarko-solarki ze zbiornikami na solankę
 • specjalistyczne kosiarki do koszenia terenów zieleni
 • oznakowanie i przyczepy sygnalizacyjne umożliwiające prowadzenie prac na wszystkich kategoriach dróg

Świadczyliśmy usługi polegające na wycince drzew i krzewów, frezowaniu pni, karczowaniu pni, chirurgii drzew, usuwaniu wiatrołomów w trybie awaryjnym, wycince drzew zasiedlonych przez owady prawem chronione, nasadzeniu drzew na rzecz:

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Oddział w Warszawie oraz Oddział w Lublinie
 • Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
 • Zarząd dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 • Zarządów dróg Powiatowych w Łomży, Ostrołęce, Sokołowie Podlaskim, Puławach, Płocku i Białymstoku
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.

Koszenie pasów drogowych wykonywaliśmy na rzecz:

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Oddział w Warszawie
 • Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 • Skanska S.A. droga krajowa S7
 • Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
 • Urząd Gminy w Lelisie

Zimowe utrzymanie dróg prowadziliśmy dla:

 • Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 • Urzędu gminy w Lelisie

Na poświadczenie iż prace zostały wykonane należycie oraz terminowo w każdej chwili możemy osobom zainteresowanym udostępnić do wglądu posiadane referencje oraz protokoły odbioru prac.

Gdzie nas znajdziesz

Drwalex Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Ul. Spokojna 7

Zobacz na mapie

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

Tel.: 662 550 387
E-mail: drwalex.grzyb@wp.pl